Varkauden uusi valtuusto aloitti toimintansa

Varkauden uusi valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa ma 5.6.2017.
Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Kari Rajamäki (sdp), toisena puheenjohtana myös jatkaa Risto Husu (kok). Toisena varapuheenjohtajana aloittaa Matti Semi (vas).
Kristillisedemokraateilla on uudessa valtuustossa kaksi edustajaa. Markku Kujanpää sai edelleen jatkopestin. Uutena valtuutettuna aloitti Jarno Ropponen.


Varkauden talousarvio hyväksyttiin ilman muutoksia

Varkauden kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2016 vuoden 2017 talousarvion ilman muutoksia. Valtuusto keskustelu useita tunteja. Monissa puheenvuoroissa korostettiin tulevaa budjettia realistiseksi. Lisäksi todettiin peruspalveluiden tason säilyvän hyvällä tasolla.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Kujanpää.
- Kaikista merkittävin tekijä elinvoimaisen kunnan kannalta - myös Varkauden osalta - on kilpailukykyinen yrityskanta, joka tarjoaa kuntalaisille työpaikkoja. Ilman työpaikkoja ja yrityksiä ei ole palvelujen rahoittamisessa tarvittavia verotuloja, totesi Kujanpää.
- Varkauden kaupungin positiivinen vire elinkeinoelämän alueella antaa toivoa kaupunkimme sijoittumisesta elinvoimaisen kunnan rooliin tulevaisuudessa.
- Meidän päättäjien tulisi olla tietoisia kokonaisuudesta ja päätösten vaikutuksista alueen elinvoimaan.
Onnistuminen edellyttää laajaa yhteisymmärrystä ja vahvaa sitoutumista koko päätöksentekoketjulta, virkamiehistä päättäjiin.Inhimillisempi ote päätöksentekoon

Kristillisdemokraattien puoluevaltuustossa 26.11.2016 puhunut puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah vaati sote-uudistukseen valtakunnallista palvelulupausta.


Me haluamme kuntavaaleissa tarjota inhimillisemmän otteen
päätöksentekoon niin vanhustenhoitoon, lasten ja nuorten palveluihin kuin kuntien elinvoimasta huolehtimiseenkin.

– Yhdymme niihin asiantuntijanäkemyksiin, joiden mukaan hallituksen sote-malli
ei vähennä hyvinvointieroja. On riskinä, että uudistuksesta seuraa maakuntien välistä eriytymistä, mutta myös maakunnan sisäistä eri väestöryhmien välistä eriytymistä. Hyvinvointierot vain kasvavat. Hallituksen kaavailema rahoitusmalli
sisältää vielä rahoitusleikkurin, josta voi pahimmillaan tulla myös palveluleikkuri. Vaihtoehtona maakuntien on pakko korottaa asiakasmaksuja, joka kuulostaa karulta sekin, totesi Essayah.

– Uudistuksen tarkoituksenahan on saada kaikille kansalaisille yhdenvertaiset,
laadukkaat ja saumattomat palvelut, luoda edellytykset palvelujärjestelmän uudistumiselle ja julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämiselle, muistutti Essayah.

– Puolueen ehdokasrekrytointi on paremmassa vauhdissa kuin viime kuntavaaleissa, meillä on hyvä mahdollisuus parhaimpaan kuntavaalikannatukseen ikinä. Me todella haluamme tarjota inhimillisemmän otteen vanhustenhoitoon ja sen lisäksi lasten ja nuorten palveluihin kuten
myös kuntien elinvoimasta huolehtimiseen, Essayah toisti.

KD nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat

Varkauden Kristillisdemokraattien vuosikokouksessa to 27.10 nimettiin ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat.
Nimetyiksi tulivat:
Urpo Andström, päihdeohjaaja
Keijo Hyttinen, postityöntekijä
Mirja Immonen, verosihteeri
Markku Kujanpää, it-insinööri
Jussi Mikkonen, opiskelija
Keijo Puustinen, hoitoapulainen
Eeva-Kaarina Sulkamoniemi, farmaseutti
Kujanpää on tällä hetkellä valtuutettu, Immonen sekä Sulkamoniemi ovat varavaltuutettuja.
Andström sekä Mikkonen pyrkivät uusina ehdokkaina valtuustoon.

Kristillisdemokraattien tavoitteena on saada 20-30 ehdokasta. Vielä tällä hetkellä moni nykyinen valtuutettu sekä aiemmin vaaleissa ollut harkitsee ehdokkuutta. Lisäksi on uusia ehdokaskandidaatteja, jotka ovat vahvasti harkitsemassa vaaleihin lähtemistä.

Risteilyllä vauhtia kuntavaaleihin

KD_-risteily.jpg

Eri puolilta Suomea saapuneet runsaat 120 kuntavaikuttajaa kouluttautuivat viikonlopun 3.4.-5.4 risteilyllä. KD:n puheenjohtaja Sari Essayah ja joukko kouluttajia innosti ja motivoi kevään 2017 kuntavaaleihin.
Essayah sanoi olevansa erittäin motivoitunut ja panevansa itsensä likoon puolueen puolesta ja kannusti muitakin mukana olijoita.
Entisen huippu-urheiljan aikataulutuksen mukaan nyt ollaan puolivälin maalissa. Eduskuntavaaleista on vuosi ja kuntavaaleihin on tasan vuosi. Takana on jo mittava koulutuskiertue osastoissa ja piireissä, joista on kierretty kaikki Lappia lukuun ottamatta.
Kristillisdemokraattien kenttäväki voikin olla varma, että se saa seuraavan 12 kuukauden aikana puheenjohtajastaan tinkimättömän tsempparin ja motivaattorin.

Valtuustoaloite johti mittavaan seminaariin

Vrk_seminaari.jpgKuvasssa kaupunginjohtajat vasemmalta, Raatikainen, Tsupari, Hänninen, Turunen sekä puhujavuorossa Tilus.


Elinvoimaa Keski-Savoon- seminaari järjestettiin Warkaus-salissa keskiviikkona 23.3.2016.
Kimmoke seminaarin järjestämiseksi sai alkunsa Virve Ollin ja 31 muun valtuutetun tekemästä valtuustoaloitteesta keväällä 2015, "Selkokielinen" työllisyysseminaari Varkauteen.
Keski-Savon elinvoimaisuutta pohdittiin perusteellisesti. Seminaarissa olivat paikalla alueen kuntajohtajat, päättäjät ja elinkeinoelämän edustajat Pieksämäeltä, Heinävedeltä, Leppävirralta Joroisista ja Varkaudesta. Toissa vuoden kuntarakenneselvitykset eivät ole johtaneet todellisempaan konkretiaan.
- Tämä on vähän kuin savolainen hanke, aloittamista vaille valmis. Esitän, että laaditaan konkreettinen ohjelma, jossa on selvät kärkihankkeet ja asetetaan tavoitteet sekä aikataulut, totesi Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen.
- Seudun kuntien kannattaisi käydä läpi elinkeinoresurssit ja yhdistää niitä tarvittaessa, jotta yritykset saisivat parhaan mahdollisen tuen, totesi Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen.
Nähtäväksi jää, johtaako seminaari todella konkreettisiin tuloksiin Keski-Savon työllisyyden parantamiseksi. Toivottavasti päättäjät ja vastuulliset vaikuttajat heräsivät siihen todellisuuteen, että talousalueen lähes 17 % työttömyys on todellinen rasite kuntien elinvoimalle.

Essayah: Kouluhyvinvoinnin heikentäminen vastuutonta

Lvirta_20.2.2016.jpg

Leppävirralla KD:n valmennuspäivässä puhunut Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää vastuuttomina hallituksen esitystä kuntien velvoitteiden karsimisesta koululaisten hyvinvointia heikentävillä esityksillä.

– On mahdoton uskoa, että yhteiskunta säästää lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimien heikentämisellä. Päinvastoin kouluhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä pitäisi vahvistaa. Huolimatta hyvistä koulusaavutuksista suomalaislasten on todettu viihtyvän koulussa kansainvälisesti vertailtuna huonosti.

Hallitus aikoo karsia kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita muun muassa tekemällä koulujen järjestyssäännöt vapaaehtoisiksi, poistamalla velvollisuuden laatia suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta ja kiusaamiselta sekä helpottamalla koulusta erottamista. Kunnilta ei myöskään enää edellytettäisi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Lauantain valmennuspäiviin osallistui runsaasti Savo-Karjalan piirin aktiiveja sekä paikallisesta politiikasta kiinnostuneita.