Eeva-Kaarina Sulkamoniemi KD:n eduskuntavaaliehdokkaaksi


Farmaseutti Eeva-Kaarina Sulkamoniemi, 54 nimettiin Savo-Karjalan kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaaksi. Sulkamoniemi on tällä hetkellä Varkauden kaupunginvaltuustossa sekä teknisen lautakunnan
jäsen.
Sulkamoniemi asuu Kangaslammilla, jossa hänen harrastuksenaan on pienmaatilan sekä puutarhan hoitoa, lisäksi musiikki sisältyy vahvasti harrastusten piiriin.

Aiemmin eduskuntavaaliehdokkaaksi on nimetty vastaanottovirkailija, yrittäjä Jussi Mikkonen.

Näin ollen Varkaudesta on kaksi kd-ehdokasta.

Markku Kujanpää KD:n johtoon


Varkauden kristillisdemokraatit valitsivat vuosikokouksessaan 26.11.2018 vuodelle 2019 puheenjohtajaksi Markku Kujanpään. Nykyinen puheenjohtaja Urpo Andström muutti kesällä Mikkeliin, joten hänen toimensa kesti vain vajaan vuoden. Varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Launo.
Johtokunnan muiksi jäseniksi nimettiin Lea Könönen, Timo Pesonen, Keijo Puustinen sekä Mauno Ruuska.

Kokousväki totesi, että tällä hetkellä Savo-Karjalan vaalipiirissä kd:llä on vahva nousuvire päällä. Mahdollisuudet ovat jopa kahteen eduskuntapaikkaan. Siksi varkautelaista varavaltuutettua Jussi Mikkosta kannustetaan vahvaan vaalikampanjaan.
Varkaudelle on eduksi, että täältä saisimme useita edustajia eduskuntaan.

Jussi Mikkonen KD:n eduskuntavaaliehdokkaaksi


Jussi Mikkonen nimettiin KD:n Savo-Karjalan eduskuntavaaliehdokkaaksi
maanantaina piirijärjestön kokouksessa 29.10.2018. Mikkonen on
varkautelainen varavaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen sekä
sivistyslautakunnan jäsen.
Mikkonen on ammatiltaan vastaanottovirkailija. Lisäksi hän toimii monissa harrastustoiminnoissa mm. Harjurannan kyläyhdistyksen puheenjohtajana sekä näyttelijänä eri teatterijärjestöissä.
Hän oli ehdokkaana myös edellisissä eduskuntavaaleissa kristillisdemokraattien listalla.

Sulkamoniemi valtuustoon ja Mikkonen sivistyslautakuntaan


Maanantaina 29.10.2018 valtuusto nimesi uusia KD:n luottamushenkilöitä vapautuville paikoille.
Eva-Kaarina Sulkamoniemi nousi valtuustoon Jarno Ropposen muutettua Kuopioon.
Jussi Mikkonen siirtyi sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Keijo Hyttinen nousi varajäseneksi.

Maakuntavaltuustoon Ropposen sijalle nousi Markku Kujanpää ja varajäseneksi Eeva-Kaarina Sulkamoniemi. Lisäksi toiseksi valtuuston varajäseneksi nousi uutena jäsenenä Mirja Immonen.


Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin ilman muutoksia


Varkauden valtuusto hyvväksyi maanantaina 18.12.2017 vuodelle 2018 talousarvion. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti ilman ainoatakaan äänestystä tai muutosesitystä. Erttäin harvinaisen tapahtuman aikaansai etukäteen huolella suoritettu valmistelu lautakunnissa sekä hallituksessa.
Talousarviokäsittely vei ainoastaan runsaat 1.5 tuntia.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheen piti Markku Kujanpää. Puheessaan Kujanpää toi esille huolen Varkauden korkeasta työttömyydestä sekä huomattavasta lainamäärän lisäyksestä tulevina vuosina.


Varkauden valtuustolla juhlavaltuusto

Varkauden valtuustolla oli torstaina 14.12.2017 juhlavaltuusto, jossa haluttiin Suomi 100 juhlavuoden merkeissä muistaa varkautelaisia vähävaraisia perheitä.
Kokouksen ainoassa päätettävässä asiasssa valtuusto päätti jakaa 20.000 euroa varkautelaisille perheille eri muotoiseen tukeen.

Juhlapuheen piti lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila. Lisäksi tilaisuudessa oli musiikkiluokan ja Warkauden Laulun musiikkiesityksiä, Jyrki Immosen johdolla.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheen piti Jarno Ropponen.


Urpo Andström Varkauden KD:n johtoon

Varkauden Kristillisdemokraattien vuosikokouksessa 8.11.2017 valittiin yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi päihdeohjaaja ja nuorisotyöntekijä
Urpo Andström. Kaksi vuotta yhdistystä vetänyt Markku Kujanpää vetäytyi vetovastuusta.

- Nyt oli hyvä tilanne antaa tilaa uudelle tekijälle ja ideoille.

Järjestötoiminnassa on hyvä olla vaihtuvuutta, toteaa Kujanpää.
Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Jarno Ropponen, Lea Könönen, Keijo Puustinen, Mauno Ruuska ja Markku Kujanpää.

Andström sanoo ottavansa kunnallisjärjestön vetovastuun hoitaakseen mielenkiinnolla.
- Meillä on muutamia innokkaita nuoria, joita on hyvä nyt tsempata aktiivisemmin mukaan toimintaan.


Seutukunnalle elinvoimaa

Varkauden Kristillisdemokraatit toteavat vuosikokouskannanotossaan
8.11.2017 olevansa huolissaan maamme hallituksen linjasta näivettää alueelliset
seutukaupungit. Suomessa tarvitaan vahvempaa ja monimuotoisempaa
kaupunkipolitiikkaa, jossa myös seutukaupungit huomioidaan paremmin.
Varkauden kaltainen vientivetoinen kaupunki uhkaa jäädä kehittämisestä
paitsi. Vastakkainasettelulla suurten kaupunkien ja maakuntakeskusten
kanssa ei saavuteta mitään.
Varkauden KD kannustaa ja rohkaisee kaikkia päättäjiä ja vastuutahoja vaikuttamaan siihen, että sairaalan asema saadaan säilytettyä tasokkaana aluesairaalana. Käräjäoikeuden säilyttäminen sekä ammatillisen koulutuksen kehittäminen ovat vetovoimatekijöitä koko seutukunnan elinvoimalle.

Tarvitaanhyvää ja monipuolista seutukuntapolitiikkaa. Koko Suomen eduksi ei riitä 21 suurimman kaupungin kehittäminen, vaan siihen tarvitaan myös Varkauden kaltaisia vientivetureita.

Kristillisdemokraatit haluavat kestävän lähimmäisyhteiskunnan

Kristillisdemokraattien strategiaseminaarissa perjantaina 20.10.2017 Sari Essayah kertoi puolueen tavoittelevan lähimmäisyhteiskuntaa, jonka peruspilarit ovat perhe, kristillinen ihmiskuva, sosiaalinen markkinatalous ja päätösten tekeminen läheisyysperiaatteella eli mahdollisimmam lähellä niitä ihmisiä, joita päätökset koskevat.

- Nämä ovat asioita, joita jokaisen kristillisdemokraatiksi tunnustautuvan on osattava kertoa vaikka keskellä yötä herättäessä, Essayah sanoi.

Varkauden uusi valtuusto aloitti toimintansa

Varkauden uusi valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa ma 5.6.2017.
Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Kari Rajamäki (sdp), toisena puheenjohtana myös jatkaa Risto Husu (kok). Toisena varapuheenjohtajana aloittaa Matti Semi (vas).
Kristillisedemokraateilla on uudessa valtuustossa kaksi edustajaa. Markku Kujanpää sai edelleen jatkopestin. Uutena valtuutettuna aloitti Jarno Ropponen.