Johtokunta 2019

Markku Kujanpää

Puheenjohtaja
040 8445024
markku.kujanpaa(at)pp4.inet.fi

Timo Launo

Varapuheenjohtaja
044 5561634
timo.launo(at)igloud.com

Lea Könönen

Jäsen
040 542 9921
lea.kononen(at)pp.inet.fi

Keijo Puustinen

Jäsen
044 502 6000
keijo.puustinen(at)pp2.inet.fi

Mauno Ruuska

Sihteeri
040 519 3498
ruu_mau(at)outlook.com

Timo Pesonen

Jäsen
044 3481182


Lisäksi johtokunnan kokouksiin voi osallistua valtuustoryhmän puheenjohtaja


Johtokunnan tehtäviä ovat:


1. nimetä sihteeri ja taloudenhoitaja

2. hoitaa paikallisosaston hallituksena sen asioita jäsenkokousten päätösten, sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti, panna täytäntöön jäsenkokousten päätökset sekä valmistella jäsenkokouksissa esille tulevat asiat

3. hyväksyä jäsenet paikallisosastoon

4. hoitaa puolueen vaalityötä paikallisosaston toiminta-alueella

5. tehdä ehdotus puoluetta edustavista luottamushenkilöistä valintoja varten kunnan ja kuntayhtymien eri hallintoelimiin yhdessä valtuustoryhmän kanssa ja johtaa kunnallispolitiikkaa yhteistoiminnassa valtuustoryhmän kanssa

6. tilittää piirille ja puolueelle kuuluvat jäsenmaksut ja toimittaa luettelo jäsenmaksunsa maksaneista paikallisosaston jäsenistä vuosittain joulukuun loppuun mennessä piirijärjestölle ja puolueelle sekä tilittää jäsenmaksut niille yhdistyksille, joihin paikallisosasto on liittynyt. Varkauden osalta puolue hoitaa osaston jäsenmaksun keräämisen keskitetyn jäsenmaksujärjestelmän
mukaisesti

7. toimittaa tarvittavat toimintakertomustiedot tilastoineen piirijärjestölle

8. ilmoittaa puolue- ja piirikokousedustajiksi valittujen

edustajien ja varaedustajien sekä johtokunnan jäsenten nimet ja tehtävät
kirjallisesti piirijärjestölle ja puolueelle välittömästi vuosikokouksen jälkeen, viimeistään valintavuoden joulukuun 15. päivään mennessä

9. laatia ja esittää paikallisosaston vuosikokoukselle toimintakertomus edelliseltä vuodelta

10. esittää paikallisosaston vuosikokoukselle tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

11. laatia ja esittää paikallisosaston vuosikokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

12. huolehtia osaltaan koulutus- ja tiedotustoiminnasta paikallisosaston toiminta-alueella

13. asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat

14. kutsua paikallisosaston kokoukset koolle

15. muutoinkin edistää ja valvoa puolueen toimintaa paikallisosaston toiminta-alueella.