Miten KD Varkaus toimii?

1. Yleiset kokoukset

Vuosikokous on KD Varkauden korkein päättävä elin. Paikallisosaston vuosikokous pidetään syys - marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Kaikki paikallisosaston jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan näihin kokouksiin. Jäsenten lisäksi kokouksissa puhe- ja esitysoikeus on puolue- ja piirihallituksen edustajilla sekä puheoikeus niillä, joille kokous päättää sen antaa.

 

2. Johtokunnan kokoukset

Paikallisosaston asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta. Se kokoontuu tarvittaessa eli noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2016 Markku Kujanpää. Katso johtokunnan kokoonpano täältä.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja on myös aina kutsuttu johtokunnan kokoukseen.

 

3. Valtuustoryhmä

KD Varkauden valtuustoryhmän jäseniä ovat:

Ryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2016 Markku Kujanpää. Valtuustoryhmän tehtävänä on toteuttaa kunnallispolitiikkaa yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa. Valtuustoryhmä johtokunnan kanssa kokoontuu pääsääntöisesti tuntia ennen valtuuston kokousta kaupungintalolla. Tarvittaessa myös muulloinkin erikseen sovittavana aikana.

 

4. KD yhteysilta

KD yhteysiltoja toteutetaan 2-3 vuodessa. Ne toimivat foorumina ajankohtaiselle keskustelulle Varkauden kaupungin asioista. Iltoihin liittyy virkistäytymistä.

Yhteysillat ovat avoimia kaikille KD:n ystäville ja jäsenille, joissa osaston luottamushenkilöillä on merkittävä rooli keskustelun avaajina. Iltoihin kutsutaan kotisivuilla ja Varkauden paikallisissa tiedotusvälineissä.

KD Varkauden organisaatio toimii osaston ja valtuustoryhmän sääntöjen sekä yleisen yhdistyslain ohjaamina.

KD Varkauden paikallisosaston säännöt

KD Varkauden valtuustoryhmän säännöt