Ehdokkaat 2017

84 Urpo Andström, päihdeohjaaja
85 Keijo Hyttinen, postityöntekijä (sit)
86 Mirja Immonen, verosihteeri (sit)
87 Markku Kujanpää, it-insinööri, eläkkeellä
88 Veijo Kärkkäinen, ratatyöläinen, sekatyömies
89 Timo Launo, diplomi-insinööri
90 Marjatta Lehonmaa, yrittäjä
91 Ida Markkanen, opiskelija (sit)
92 Jussi Mikkonen, opiskelija (sit)
93 Keijo Puustinen, hoitoapulainen
94 Jarno Ropponen, myyjä
95 Erkki Siljanen, erityisluokanopettaja (sit)
96 Eeva-Kaarina Sulkamoniemi, farmaseutti (sit)