Kivi: Levähdyspenkkejä vanhuksille

31.08.2009

Valtuustoaloite / Ismo Kivi ym 31.8.2009:

Valtakunnallistakin huomiota saaneen Varkauden vanhuspoliittinen ohjelma vuosille 2007-2015 mukaan väestö ikääntyy Varkaudessa koko maan keskiarvoa enemmän. Ikääntyminen merkitsee erityisesti  kaikkein vanhimpien ikäluokkien suhteellisen määrän kasvua. 

Vuoteen 2015 mennessä  tilastokeskuksen ennusteen mukaan 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus kasvaa Varkaudessa 1,5 % (290 henkilöllä) samalla kun työikäisten määrä vähenee 1500 henkilöllä. Vuoteen 2030 mennessä yli 85vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistuu.

Kuntia edellytetään satsaamaan terveyttä edistävään toimintaan nykyistä enemmän. Varkauden etu on tukea vanhusten toimintakykyä ja selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään ei pelkästään vanhuksen elämänlaadun takia, vaan myös kaupungille koituvien säästöjen takia. Yksi laitoshoitopäivä maksoi vuonna 2005 Varkauden kaupungille 125 euroa, palveluasumispäivä 80 euroa, kotona asuvan vanhuksen tukipalvelut (kotisairaanhoito, kotipalvelu) 17-40 euroa/ käynti.

Vanhuksen kotona selviytymisessä on tärkeää, että vanhuksen liikuntakyky säilyy. Vanhusten päivittäinen ulkoilu on ensiarvoisen tärkeää ja kaupungin on luotava siihen nykyistä paremmat edellytykset. Tällä hetkellä levähdyspenkkejä on valitettavan vähän pitkin kaupunkia ja penkit on sijoitettu aivan sattumanvaraisesti. Kun vanhuksen liikuntakyky heikkenee on tärkeää, että hän uskaltaa lähteä ulos tietäen, että matkan varrella on riittävästi levähdyspenkkejä, esimerkiksi joka bussipysäkillä.


Mistä sitten rahat? Yksi penkki maksaa huonekaluliikkestä ostettuna 50 euroa.  Yhden vanhuksen kuukauden laitoshoito maksaa kaupungille 3500-4000 euroa, millä summalla voisi ostaa kymmeniä penkkejä.  Penkit voisi tehdä myös kaupungin omana toimintana esimerkiksi nuorten työpajassa tai ammattikoulussa. Penkit olisivat käytännössä ilmaisia, jos niiden tekemiseen työllistettäisiin pitkäaikaistyöttämiä, joista kaupungin ei tarvitsisi maksaa sakkomaksuja Kelalle.

Ehdotamme, että kaupunkimme bussipysäkit penkitetään huomioiden penkkien teon työllistävä vaikutus sekä säästöt kaupungin maksamiin sakkomaksuihin työllistämättömyydestä. Uudet penkit edustavat myös konkreettisia tekoja vanhusten liikuntakykyä tukevasta toiminnasta.


26.11.2019Timo Launo KD:n johtoon
28.10.2019Keijo Hyttinen valittiin sivistyslautakuntaan
15.01.2019Eeva-Kaarina Sulkamoniemi KD:n eduskuntavaaliehdokkaaksi
28.11.2018Markku Kujanpää KD:n johtoon
30.10.2018Jussi Mikkonen KD:n eduskuntavaaliehdokkaaksi
30.10.2018Sulkamoniemi valtuustoon ja Mikkonen sivistyslautakuntaan
18.09.2018Näkökulma, Kuin äkäiset ampiaiset kesällä
24.04.2018Näkökulma, Tuleeko sote sittenkin?
03.01.2018Näkökulma, Juhlavuosi takana - mitä edessä?
13.11.2017Seutukunnille elinvoimaa

Siirry arkistoon »