Siippainen: Valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisästä

30.03.2009

KD:n valtuutettu Terhi Siippainen jätti ma 30.3. kaupunginvaltuustossa seuraavan valtuustoaloitteen, joka sai laajaa kannatusta:

***

Varkauden päivähoito koetaan kyselytutkimuksen mukaan laadukkaaksi, mutta päivähoito-paikkojen määrä ei vieläkään kohtaa kysyntää. Vuosittain joudutaan perustamaan kaksi ylimääräistä ryhmää, jotta kaikille saadaan tarjottua lakisääteinen hoitopaikka. Tilanne ei ole helpottumassa, vaikka lomautukset ja irtisanomiset vapauttavatkin joitakin vanhempia työelämästä. Yksi Varkauden päiväkodeista on niin huonossa kunnossa, että sen toiminta joudutaan lopettamaan parin vuoden kuluessa.

Päivähoidon kysyntää voitaisiin hillitä lasten kotihoitoon kannustavalla kuntalisällä, ns. Varkaus-lisällä.

Kuntalisän maksaminen on perusteltua myös erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevien perheiden lasten tasavertaisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä ainoastaan hyvin toimeentulevat perheet, joissa toinen vanhempi tienaa merkittävän osuuden perheen tuloista tai perheet, joissa toinen vanhempi on työtön, voivat käytännössä luopua ilman kuntalisää subjektiivisesta päivähoito‐ oikeudestaan ja hoitaa lastaan kotona.

Tavalliselle työssäkäyvälle pudotus ansiosidonnaiselta vanhempainrahalta Kelan kotihoidontuelle on liian suuri, ja paineet pikaiseen työhön paluuseen kasvavat. Varkaus-lisällä voisimme kannustaa noita 9-10 kk ikäisten lasten vanhempia jatkamaan lapsen kotihoitoa pidempään.

Tehdessäni jo pidemmän aikaa vertailua eri kuntien maksamista kuntalisistä olen havainnut toimivaksi malliksi kuntalisän rajaamisen siten, että se palvelee kuntalaisten lisäksi myös kuntaa. Rajauksilla voidaan vaikuttaa paitsi siihen, minkä ikäisiä lapsia kannustetaan hoitamaan kotona, myös siihen, että kuntalisä toisi todellisen vaihtoehdon päivähoidolle. Lisä voidaan kohdistaa niille perheille, jotka taloudellisen tilanteensa vuoksi käyttäisivät kunnallisia päivähoitopalveluita.

Keskusteluissamme maaliskuun alussa varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen toi esille huolensa siitä, että kotihoidossa olevien joukosta erityistä tukea tarvitsevia ei huomata tarpeeksi ajoissa. Siksi rajaisin kuntalisän maksamisen 2-vuotiaaksi saakka. Tämä olisi perusteltua myös siksi, että alle 2-vuotiaiden hoidon järjestäminen kunnallisessa hoitopaikassa tuo kaupungille suurimmat kustannukset, yli 700 euroa kuukaudessa. Kotihoitoa tukisi myös Varkaudessa suunnitteilla oleva avoin kerhotoiminta, joka on suunnattu juuri kotona lasta hoitaville perheille.

Pienen lapsen kunnallisen päivähoidon kustannukset ovat Varkaudessa yli 700 euroa kuukaudessa. Tästä vanhemmat maksavat korkeintaan 230 euroa, pienituloiset vähemmän. Kaupunki siis maksaa lasten hoidosta vähintään 470 euroa kuukaudessa.

Jos kaupunki tarjoaisi vaihtoehtona kunnalliselle päivähoitopaikalle 150 euron suuruista Varkaus-lisää, saisi kaupunki karkeasti laskettuna vähintään 320 euron verran säästöjä jokaista kotihoitoon jäävää lasta kohden kuukaudessa. Vanhemmille 150 euron Varkaus-lisä toisi taloudellista vaihtoehtoisuutta jopa 380 euron verran kuukaudessa, koska kotiin jäädessä jäisi perheen menoista pois päivähoitomaksu.

Säästömahdollisuuksien lisäksi kuntalisä ei olisi pahitteeksi Varkauden lapsiperheystävällisen imagon luomisessakaan.

Esitän, että Varkaudessa ryhdytään maksamaan lakisääteisen kotihoidontuen lisäksi 1.8.2009 alkaen 150 €/kk suuruista kotihoidontuen kuntalisää kohdennettuna lasta kotona hoitavalle vanhemmalle seuraavin rajauksin:

- Maksetaan perheen nuorimmasta lapsesta Kelan kotihoidontukeen oikeutetulle vanhemmalle, joka hoitaa alle 2 -vuotiasta lasta itse kotona.

- Maksetaan vähintään kahden täyden kalenterikuukauden jaksolta, ja sen maksaminen päättyy viimeistään syntymäpäivää edeltävän kuukauden lopussa lapsen täyttäessä 2 vuotta.

- Kuntalisää ei makseta, jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jonkun muun syyn kuin lapsen hoidon vuoksi (esim. työttömänä saaden työttömyyskorvausta, kotona yksityisyrittäjänä, äitiys- tai vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, eläkkeellä tai vuosilomalla).

- Lasta hoitava äiti tai isä on hoitovapaalla työstään tai keskeyttänyt opintonsa lasta hoitaakseen tai hän on yrittäjä, joka jää kotiin hoitamaan lastaan. Jos äidin tai isän työsuhde on ollut määräaikainen, hänen on kuntalisää saadakseen pitänyt olla työssä vähintään neljä kuukautta äitiyslomalle tai hoitovapaalle jäämistä edeltävien kuuden kuukauden aikana.

- Mikäli perheeseen syntyy uusi lapsi myönnetyn kuntalisän aikana, on perheellä oikeus äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen siirtyä takaisin kuntalisän piiriin.

- Perheen toisen aikuisen (vanhempi tai avopuoliso) tulee olla työssä tai opiskelijana koko kuntalisän maksuajan.

Varkaudessa 30.3.2009

Allekirjoittajat:
Terhi Siippainen (kd) + 18 muuta valtuutettua

Marja Kiljunen (kd)
Linda Lindberg (kd)
Ismo Kivi (kd)
Esa Tuovinen (kd)
Juha Kärkkäinen (kd)
Kari Kärkkäinen (kd)
Keijo Kaunisto (kd)
Kari Tyrväinen (kd, varavaltuutettu)
Päivi Korpivaara (kd)

Riikka Manner (kesk)
Juha Nissilä (kesk)

Risto Husu (kok)
Klaus Moisander (kok)
Jyrki Haapala (kok)
Minna Selkomaa (kok)
Marja Jouppila (kok)
Kaisa Hartikainen-Herranen (kok)

Suvi Suutarinen (vas)

***


26.11.2019Timo Launo KD:n johtoon
28.10.2019Keijo Hyttinen valittiin sivistyslautakuntaan
15.01.2019Eeva-Kaarina Sulkamoniemi KD:n eduskuntavaaliehdokkaaksi
28.11.2018Markku Kujanpää KD:n johtoon
30.10.2018Jussi Mikkonen KD:n eduskuntavaaliehdokkaaksi
30.10.2018Sulkamoniemi valtuustoon ja Mikkonen sivistyslautakuntaan
18.09.2018Näkökulma, Kuin äkäiset ampiaiset kesällä
24.04.2018Näkökulma, Tuleeko sote sittenkin?
03.01.2018Näkökulma, Juhlavuosi takana - mitä edessä?
13.11.2017Seutukunnille elinvoimaa

Siirry arkistoon »