Siippainen: Valtuustoaloite avoimien varhaiskasvatuspalveluiden selvityksestä

30.03.2009

KD:n valtuutettu Terhi Siippainen jätti ma 30.3. seuraavan valtuustoaloitteen, joka sai laajaa kannatusta.

*** 

Päivähoitolain mukaan kunnissa järjestettävä avoin varhaiskasvatus on päiväkodin ja perhepäivähoidon ohella eräs päivähoidon muodoista. Viime vuosina maanlaajuisesti lisääntyneet avoimet kerhot tarjoavat kevyemmän vaihtoehdon kokopäiväiselle päivähoidolle.

Varhaiskasvatuspalvelujen vaihtoehtojen lisäämiseksi olisikin perusteltua selvittää avoimen kerhotoiminnan mahdollisuudet Varkaudessa. Perhekerho-tyyppistä toimintaa on jo suunnitteilla alustavasti Repokankaan nuorisotalolle, mutta lisäksi olisi tarpeen selvittää 3-6-vuotiaille suunnattujen leikkikerhojen perustamisen mahdollisuus.

Tällä hetkellä perheet käyttävät mm. vanhempainvapaiden aikana vanhempien sisarusten osalta päivähoitoa osin siksi, ettei kevyempiä hoitomuotoja ole ollut tarjolla ja osin taatakseen tiukan päivähoitotilanteen aikana jo päivähoitopalveluja käyttävälle lapselle tutun ja lähellä kotia olevan päivähoitopaikan vanhempainvapaan päätyttyä.

Kotihoidossa olevalla lapsella olisi kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Kerhotoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen sekä itsestä että ryhmässä toimimisesta. Kerhotoiminnalla tuetaan lapsen itsetunnon kehittymistä ja itsenäistymistä sekä perheitä kasvatustyössä.

Avoimet kerhot ovat kevyt vaihtoehto päivähoidolle paitsi lapsen, myös kunnan näkökulmasta. Toiminta on maksullista. Kerhossa ollaan ilman vanhempia korkeintaan kolme tuntia päivässä kahtena päivänä viikossa. Ryhmäkoko on 10 - 15 lasta riippuen lasten iästä ja kerhotiloista.  Kerhossa ei tarjota aterioita vaan lapset syövät kerhopäivän aikana omat eväät.

Kerhotoimintaa voitaisiin järjestää Varkaudessa nuorisotaloilla, jotka ovat aamupäivisin tyhjillään. Kerhotoimintaa eivät sido päivähoitolain ryhmäsäädökset, joten koko ryhmää voisi ohjata yksi tai kaksi hoitajaa, toisin kuin päiväkodissa, jossa yhtä hoitajaa kohti voi olla vain neljä lasta.
Tällä hetkellä kerhotoimintaa tarjoaa Varkaudessa ainoastaan seurakunta. Tarkoituksena on täydentää seurakunnan tarjoamia palveluja, ei kilpailla niiden kanssa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Varkaudessa selvitetään mahdollisuudet järjestää 3-6-vuotiaille suunnattua maksullista leikkikerhotoimintaa osana avoimia varhaiskasvatuspalveluja nuorisotaloilla tai muussa sopivassa tilassa 1.8. 2009 alkaen.

Varkaudessa 30.3.2009

Allekirjoitukset
Terhi Siippainen + 19 muuta valtuutettua


Marja Kiljunen (kd)
Linda Lindberg (kd)
Ismo Kivi (kd)
Janne Kuronen (kd)
Päivi Korpivaara (kd)
Esa Tuovinen (kd)
Juha Kärkkäinen (kd)
Kari Kärkkäinen (kd)
Keijo Kaunisto (kd)
Kari Tyrväinen (kd, varavaltuutettu)

Riikka Manner (kesk)
Juha Nissilä (kesk)

Risto Husu (kok) 
Klaus Moisander (kok)
Jyrki Haapala (kok)
Minna Selkomaa (kok)
Marja Jouppila (kok)
Kaisa Hartikainen-Herranen (kok)

Suvi Suutarinen (vas)

***


26.11.2019Timo Launo KD:n johtoon
28.10.2019Keijo Hyttinen valittiin sivistyslautakuntaan
15.01.2019Eeva-Kaarina Sulkamoniemi KD:n eduskuntavaaliehdokkaaksi
28.11.2018Markku Kujanpää KD:n johtoon
30.10.2018Jussi Mikkonen KD:n eduskuntavaaliehdokkaaksi
30.10.2018Sulkamoniemi valtuustoon ja Mikkonen sivistyslautakuntaan
18.09.2018Näkökulma, Kuin äkäiset ampiaiset kesällä
24.04.2018Näkökulma, Tuleeko sote sittenkin?
03.01.2018Näkökulma, Juhlavuosi takana - mitä edessä?
13.11.2017Seutukunnille elinvoimaa

Siirry arkistoon »